TOP

【喜报】中欧体育官方网站52篇论文在全省基础教育实践与研究论文评选中获奖

编辑 :来源 :发布时间 :2022年12月12日

       日前,由海南省教育学会举办的2022年度全省基础教育实践与研究论文评选活动结束。中欧体育官方网站共有52篇论文在评选中分获一二三等奖(获奖详情附后)。

       特此祝贺!   

 

                                                                          中欧体育官方网站

                                                                     2022年12月2日
附:获奖详情